GYN Kukleny s.r.o.
Pražská třída 221
Hradec Králové
tel.: +420 / 495 535 318
e-mail: duskova@atlas.cz

od 4.5.2020    normální ordinační doba

- posílame e-recepty na SMS a e-mailem

- na vyšetření využijte objednání přes rezervační systém

 

Červen

19.6. (pátek)   10 - 13 hod

22.6. (pondělí)   neordinujeme

Vyšetření v těhotenství

INFORMACE PRO TĚHOTNÉ

Komplexní prenatální vyšetření do 14. týdne

Jeho součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření (měření hmotnosti, krevního tlaku, chemické vyšetření moči, stanovení vitality plodu, zevní vyšetření těhotné ev. vaginální vyšetření) i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče.

Těhotné ženě by měl být nabídnut screening nejčastějších morfologických a chromosomálních vrozených vad plodu a poskytnuta informace o metodách screeningu, poskytovatelích i formě úhrady. Preferován by měl být kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening v I. trimestru těhotenství, zatím však není hrazen z pro­středků veřejného zdravotního pojištění (= lze čerpat z balíčku pro těhotné u vaší ZP)

zajišťuje MUDr. Bestvina – Poliklinika I., Jeronýmova 1/750, tel. na objednání 495 513 894

 

Laboratorní vyšetření do 14. týdne:

  1. - stanovení krevní skupiny RhD

  1. - screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek,

  2. - stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů,

  3. - sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis,

  4. - glykemie nalačno

Ultrazvukové vyšetření ve 20.–22. týdnu

Těhotné ženě může být nabídnuto Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství a po­skytnuta informace o poskytovatelích i formě úhrady. Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství však zatím není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (= lze čerpat z balíčku pro těhotné u vaší ZP).

Zajišťuje ultrazvuková ambulance Sanusu (dr. Kubečková a dr. Šilhan), tel. na objednání 495 544 950.

 

Orální glukózový toleranční test ve 24.–28. týdnu

Antepartální profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen od 28. týdne

Laboratorní vyšetření ve 28.–34. týdnu:

  1. - stanovení hematokritu, hladiny hemoglobinu, počtu erytrocytů, leukocytů a trombocytů

Ultrazvukové vyšetření ve 30.–32. týdnu.

Vaginorektální detekce streptokoků skupiny B ve 35.–37. týdnu

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu.

Kardiotokografický non-stress test nejpozději od 40. týdne (40+0)

 

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče v těhotenství.